Дэд ангилал
МЕХАНИК ЦЕХ
НЭГДСЭН АЖ АХУЙ
ДУЛААНЫ ТӨВ
АВТО АЖ АХУЙ
ХАЙЛАХ ЦЕХ
АЖ АХУЙН ЦЕХ
РЕЗИН ЦЕХ
ГУАНЗ/СУВИЛАЛ
ОЁДОЛ
ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛ
..........СУРГАЛТ