Зураг
2022 оны, мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт
Оруулсан Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 - 2022 оны 04 сарын 25 өдөр, 07:31
 
2022 оны, мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт 2/V-ноос эхлэх тул цех, тасаг, цуваануудын удирдлагууд ажилтнуудынхаа бүрэн жагсаалтыг загварын дагуу гарган, батлагдсан хуваарийн дагуу оруулна уу?