Зарлал, мэдээллүүд

Хуудас:  1  2  ()
ХэлэлцүүлэгОруулсанХариултуудХамгийн сүүлд бичлэг оруулсан
2022-2023 оны техникийн сургалтын хуваарь Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2022 оны 08 сарын 5 өдөр, 07:39
2022 оны, мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2022 оны 04 сарын 25 өдөр, 07:31
Шинээр орчуулагдсан зааврууд Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2022 оны 04 сарын 13 өдөр, 15:24
Нэгдсэн менежментийн тогтолцоо Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2021 оны 10 сарын 18 өдөр, 06:34
Олон улсын стандарт ISO 90001, ISO 45001 Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2021 оны 10 сарын 8 өдөр, 11:57
ТЭП70БС илчит тэрэгний ашиглалтын заавар Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2021 оны 06 сарын 21 өдөр, 08:26
2021 оны II улирлын техникийн сургалтын хуваарь Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2021 оны 03 сарын 15 өдөр, 15:34
Удирдах арга барил, хүнтэй ажиллах тухай сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2021 оны 03 сарын 6 өдөр, 08:49
УБТЗ-ын даргын А-910 дугаар тушаал Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2021 оны 01 сарын 25 өдөр, 14:08
ИТА нарын сургалт (2021.01.19) Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2021 оны 01 сарын 15 өдөр, 09:15
ZOOM программаар явагдах сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2021 оны 01 сарын 6 өдөр, 10:36
2021 оны техникийн сургалтын хуваарь Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2020 оны 12 сарын 30 өдөр, 07:13
12-р сард явагдсан техникийн нэмэлт сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2020 оны 12 сарын 28 өдөр, 10:41
Сургалт, шалгалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2020 оны 12 сарын 4 өдөр, 07:02
A-331 тушаал-Мэргэжлийн зэрэгтэй холбоотой харилцааг зохицуулах журам батлах тухай Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2020 оны 04 сарын 27 өдөр, 14:22
2-р улирлын техникийн сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2020 оны 04 сарын 23 өдөр, 11:18
2ТЭ25КМ илчит тэрэгний ашиглалтын заавар Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2020 оны 03 сарын 9 өдөр, 10:09
Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний авто угсрааны төхөөрөмжийн засвар, ашиглалтын заавар Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2020 оны 01 сарын 30 өдөр, 07:10
2020 оны техникийн сургалтын хуваарь Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2019 оны 12 сарын 27 өдөр, 08:44
2ТЭ25КМ илчит тэрэгний цахилгаан схем Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2019 оны 05 сарын 14 өдөр, 09:59
Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэм (нийт 16 журам) Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2019 оны 04 сарын 18 өдөр, 10:38
МСУ-ТП (МПСУ-ТП), АСК системийн сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2019 оны 01 сарын 7 өдөр, 09:12
2ТЭ116УМ илчит тэрэгний техникийн үйлчилгээ, урсгал засварын дүрэм Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2019 оны 01 сарын 3 өдөр, 09:13
"Илчит тэрэгний технологи хэн сайн мэдэх вэ?" уралдаан Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2018 оны 10 сарын 16 өдөр, 14:20
"Техникийн, шилдэг хичээл" уралдаан Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2018 оны 05 сарын 28 өдөр, 07:15
ИТА нарын сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2018 оны 05 сарын 8 өдөр, 07:48
ИТА нарын сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2018 оны 02 сарын 12 өдөр, 08:10
Мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2018 оны 01 сарын 30 өдөр, 03:50
2017-2018 оны техникийн сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2017 оны 09 сарын 26 өдөр, 07:13
Зүтгүүр жолоодох эрх олгох сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2017 оны 09 сарын 5 өдөр, 23:56
2017-2018 оны техникийн сургалтад оруулах санал Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2017 оны 08 сарын 14 өдөр, 23:30
Мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2017 оны 07 сарын 6 өдөр, 07:25
ИТА нарын сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2017 оны 05 сарын 11 өдөр, 12:59
Цахим сургалтын систем Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2017 оны 03 сарын 22 өдөр, 11:19
Сургалтын хуваарь Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2017 оны 01 сарын 19 өдөр, 07:30
МЭНДЧИЛГЭЭ Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2016 оны 12 сарын 30 өдөр, 08:14
2017 оны 1-р улирлын техникийн сургалтын хуваарь Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2016 оны 12 сарын 28 өдөр, 09:55
Дизелийн группийн засварчдын ур чадварын тэмцээн Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2016 оны 12 сарын 21 өдөр, 11:02
ИТА нарын сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2016 оны 12 сарын 6 өдөр, 15:21
ИТА нарын сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2016 оны 11 сарын 8 өдөр, 09:23
Анхны өвөл ажиллах ажилтны сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2016 оны 10 сарын 11 өдөр, 15:23
2016-2017 оны техникийн сургалтын хуваарь Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2016 оны 09 сарын 21 өдөр, 09:28
ТМХС-ийн сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2016 оны 08 сарын 10 өдөр, 06:34
ТМХС-ийн сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2016 оны 08 сарын 8 өдөр, 14:58
Техникийн сургалтын санал Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2016 оны 08 сарын 4 өдөр, 06:15
2ТЭ116УД-гийн нэмэлт сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2016 оны 07 сарын 28 өдөр, 07:39
2016 оны 2-р улирлын техникийн сургалтын хуваарь Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2016 оны 03 сарын 16 өдөр, 13:52
ИТА нарын сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2016 оны 02 сарын 23 өдөр, 09:08
АХА уралдаант тэмцээний ялагчид Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2016 оны 02 сарын 8 өдөр, 08:53
Техникийн сургалтын хуваарь Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2016 оны 01 сарын 13 өдөр, 11:07
Шинэ ном Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2015 оны 11 сарын 9 өдөр, 07:32
Анхны өвөл ажиллах ажилтны сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2015 оны 10 сарын 15 өдөр, 09:46
2015-2016 оны техникийн сургалтын хуваарь Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2015 оны 10 сарын 1 өдөр, 13:05
GEVO-гийн сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2015 оны 09 сарын 11 өдөр, 08:34
GEVO-гийн сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2015 оны 09 сарын 1 өдөр, 14:19
Нэмэлт шалгалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2015 оны 08 сарын 31 өдөр, 08:08
Сургалтын төлөвлөгөө Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2015 оны 08 сарын 3 өдөр, 07:14
Шалгалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2015 оны 05 сарын 29 өдөр, 12:30
нэмэлт сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2015 оны 05 сарын 18 өдөр, 06:44
Хоцрогдол нөхөх сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2015 оны 05 сарын 6 өдөр, 06:22
Илчит тэрэгний засварчны дамжаа Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2015 оны 03 сарын 30 өдөр, 07:49
Машинчийн эрх олгох сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2015 оны 02 сарын 26 өдөр, 08:28
Мөрийн хөтөлбөр Зураг Б.Баяраа ТЧИоб-2 0 Б.Баяраа ТЧИоб-2
2015 оны 02 сарын 25 өдөр, 15:58
. Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2015 оны 02 сарын 13 өдөр, 07:08
Зүтгүүрийн машинчийн 2-р зэргийн дамжаа Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2015 оны 02 сарын 5 өдөр, 07:20
УБ татах хэсгийн удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2015 оны 01 сарын 13 өдөр, 10:33
ШИНЭ ЖИЛИЙН МЭНД ХҮРГЭЕ! Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 12 сарын 30 өдөр, 08:51
2ТЭ116УД илчит тэрэгний заавар Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 12 сарын 15 өдөр, 10:59
Техникийн сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 11 сарын 24 өдөр, 16:46
2ТЭ116УД илчит тэрэгний сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 11 сарын 10 өдөр, 12:42
2ТЭ116УД илчит тэрэгний сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 11 сарын 7 өдөр, 13:20
Шинэ ном Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 11 сарын 5 өдөр, 07:32
Танилцах аялал Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 09 сарын 24 өдөр, 07:28
Хичээлийн хуваарь Зураг Б.Баяраа ТЧИоб-2 0 Б.Баяраа ТЧИоб-2
2014 оны 09 сарын 15 өдөр, 16:42
"Болор алдаа шалгуур" Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 09 сарын 9 өдөр, 08:40
ҮЭХ-ны талаарх мэдээлэл Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 09 сарын 2 өдөр, 08:35
Монголын төмөр замчдын баярын мэнд хүргэе! Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 08 сарын 1 өдөр, 07:16
Хүлээн авагч нарын сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 07 сарын 30 өдөр, 16:32
Цахим сургалтын системийн бүтцийн өөрчлөлт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 07 сарын 23 өдөр, 09:21
Шинэ ном Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 07 сарын 21 өдөр, 07:33
Рэйлбусын ашиглалтын заавар Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 07 сарын 21 өдөр, 07:32
Аттестатчлалын давтан шалгалт Зураг Б.Баяраа ТЧИоб-2 0 Б.Баяраа ТЧИоб-2
2014 оны 07 сарын 21 өдөр, 07:32
Баяр хүргэе! Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 07 сарын 9 өдөр, 15:26
Шинэ ном Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 04 сарын 25 өдөр, 11:58
Аттестатчиллын комисс Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 04 сарын 22 өдөр, 13:54
Цахим сургалтын хаягийн өөрчлөлт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 04 сарын 18 өдөр, 12:16
Сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 04 сарын 18 өдөр, 07:09
"Лхагва гарагийн сургалт" Зураг Б.Баяраа ТЧИоб-2 0 Б.Баяраа ТЧИоб-2
2014 оны 04 сарын 16 өдөр, 07:19
Аттестатчлалын шалгалтын тухай Зураг Б.Баяраа ТЧИоб-2 0 Б.Баяраа ТЧИоб-2
2014 оны 04 сарын 10 өдөр, 10:04
Засварчны курс Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 04 сарын 7 өдөр, 15:16
Инженер-техникийн ажилтны сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 04 сарын 7 өдөр, 15:02
Инженер-техникийн ажилтны сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 03 сарын 31 өдөр, 07:12
Компьютерийн ээлжит сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 03 сарын 25 өдөр, 07:56
Компьютерийн ээлжит сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 03 сарын 18 өдөр, 13:02
ИТА нарын хичээл Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 03 сарын 18 өдөр, 12:59
ЗҮТГҮҮР сонин Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 03 сарын 12 өдөр, 15:34
Инженер-техникийн ажилтны сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 03 сарын 12 өдөр, 09:34
Шинэ ном Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 03 сарын 7 өдөр, 12:16
Компьютерийн ээлжит сургалт Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 03 сарын 7 өдөр, 12:13
Зарлал Зураг Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2 0 Х.Сүрэнжав ТЧИоб-2
2014 оны 03 сарын 7 өдөр, 12:12
Хуудас:  1  2  ()